Розробка моделі державних стратегічних комунікацій

Перша успішна спроба впровадження системного підходу до комунікацій на рівні уряду

Концепція тренінгового центру зі стратегічних комунікацій при військовому ВНЗ

Розробка першої освітньої програми для майбутніх спеціалістів з комунікацій у військовій сфері

Розробка моделі державних стратегічних комунікацій

Завдання

Сьогодні перед державними комунікаціями України стоять безпрецедентні виклики – країна ступила на шлях системних змін, перебуваючи у стані війни та відбиваючи атаки російської пропаганди. На тлі цих загроз створення надійних та ефективних державних комунікацій можливе лише за умови впровадження системного підходу: розбудови власних спроможностей і створення тісної взаємодії між органами влади. Слабка та нескоординована позиція державних органів у цьому питанні рівноцінна поразці.

Реалізація

Протягом 2016 року спільними зусиллями Апарату РНБОУ, Міністерства інформаційної політики України, Центру інформації та документації НАТО та команди Страткому:

  • створено модель розбудови системи державних стратегічних комунікацій;
  • у рамках моделі запропоновано архітектуру системи стратегічних комунікацій з визначенням відповідальних на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях;
  • запропоновано проекти: реформи урядових комунікацій, розвитку публічної дипломатії, розбудови системи кризових комунікацій і системи професійної підготовки урядових комунікаторів.
Результат

Ключові досягнення проекту

Модель побудови державних стратегічних комунікацій набула статусу концептуального документа, своєрідної «білої книги» для всіх учасників розбудови системи державних стратегічних комунікацій.

25 лютого 2017 року указом Президента України затверджено Доктрину інформаційної безпеки, в основу котрої покладено зазначену модель.

Концепція тренінгового центру зі стратегічних комунікацій при військовому ВНЗ

Завдання

Від середини 2015 року українська влада почала працювати в напрямі розбудови спроможностей зі стратегічних комунікацій на державному рівні. З-поміж відомств сектору безпеки й оборони Міністерство оборони України розробило найбільш системний і детальний план щодо побудови спроможностей стратегічних комунікацій.

Одним з компонентів цього плану є запровадження системи професійного навчання комунікативним дисциплінам сил оборони, зокрема до кінця 2017 року передбачено:

  • розробити та запустити пілотні курси з комунікаційних дисциплін, інтегровані до загальнодержавної системи підготовки у сфері комунікацій;
  • розробити та впровадити обов'язковий спецкурс зі стратегічних комунікацій для керівного та командного складу.
Реалізація

Спільними зусиллями робочої групи, до якого входять фахівці StratcomUA, іноземні та вітчизняні експерти з комунікацій, а також викладацький склад Університету оброни, протягом 3 місяців була підготовлена концепція поетапного впровадження навчання зі стратегічних комунікацій на базі Університету оборони.

Проектна команда проаналізувала наявні навчальні курси комунікативного спрямування, проаналізувала потреби в навчанні комунікативним дисциплінам, оцінила матеріально-технічний ресурс, а також запропонувала пілотний курс для командного складу.

Результат

Проект концепції був високо оцінений міжнародними партнерами з Офісу інформації та документації НАТО, а також радниками з Великої Британії. Згодом його було передано Міністерству оборони України для подальшого впровадження.